Inskjutning av vapen
Test av ammunition
100 meters skjutavstånd

loading...

100 meters skjutavstånd
SIUS markörsystem
Överljudsfart krävs för markössystemet
Resultat i X & Y led samt spridning
och medelvärde. Kronograf finns tillgänglig

SIUS markörsystem SIUS markörsystem

Det kostar 350:-/tim att hyra anläggningen. Flera personer kan vara på anläggningen samtidigt och dela på hyreskostnaden