SÄKERHETSINSTRUKTION FÖR SKYTTE PÅ STRÅVALLA SKJUTTUNNEL
Banan ägs av Sven-Arne Carlsson.
Skjutbanechef är Sven-Arne Carlsson, tel 070-6767992
Berättigad att vistas på banan är endast de som fått tillstånd av skjutbanechefen.
Tillåtna skjuttider enl.ö.k.
Adress: Stråvalla Kärra 2, 439 65 Stråvalla
Kordinater: N 57,296749  E 12,182701
Tillåtna vapen: kulgevär klass 1, 2, 3 och 4.
Tillåten skjutplats är endast i skjutbänk med pipans mynning innanför skjutgluggen.
Skjutledare skall utses för varje skjutning, vid ensamskytte är skytten skjutledare.
Sjukvårdsmateriel finns på väggen vid skjutbänken.
Skjutledare skall ha tillgång till mobiltelefon.
Tillåtna mål är endast det mål som är placerat i målhuset 100m fram.
Skjutning får endast ske om målhusets dörr är stängd och låst samt att skjuthusets dörr är stängd och låst. Grön semafor skall lysa vid skjutbänken vid avlossande av skott, lyser det rött och eller att siren ljuder är det förbjudet att avlossa skott.
Antal avlossade skott samt kaliber skall efter avslutat skytte antecknas nedan.
Antal avlossade skott................st, kaliber................................
Har tagit del av ovanstående instruktion 201..........................

Namn...................................

Skjuttunneln är godkänd för alla typer kulgevär,  civila och militära utan begränsning på kaliber och anslagsenergi